Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Összefoglalva, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
Összefoglalva ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Összességében ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
Egészében véve ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Láthatjuk, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
Összevetve...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken