İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
En resumen,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
En síntesis,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
En definitiva,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
En términos generales,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
... nos lleva a la conclusión de que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Podemos evidenciar que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Todo esto apunta a...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
En resumen...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken