Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Kaiken kaikkiaan
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
Yleisesti ottaen
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Näemme siis, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
Kaiken kaikkiaan
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken