Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La antaŭa diskuto provis...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Por resumi…
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
En resumo,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Entute...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
Ĝenerale...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Ni povas vidi, ke...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
Entute...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken