Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Zusammenfassend...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
Zusammenfassend...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Im Großen und Ganzen...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
Insgesamt...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All dies deutet darauf hin, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
Alles in allem...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken