Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Мы начали доклад с того, что...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Гипотезы были проверены на практике путем...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
لتلخيص ما سبق...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
إجمالاً، ...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
إجمالا...
В целом...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
В общем...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
نستطيع أن نرى أنّ...
Таким образом мы видим, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Все это указывает на то, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
في نهاية الأمر...
В балансе...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken