Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
لتلخيص ما سبق...
Pour résumer...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
إجمالاً، ...
En résumé...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
إجمالا...
Globalement...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Dans l'ensemble...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...nous amène à la conclusion que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
نستطيع أن نرى أنّ...
On peut alors voir que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tout cela indique que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
في نهاية الأمر...
En définitive...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken