Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
لتلخيص ما سبق...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
إجمالاً، ...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
إجمالا...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
نستطيع أن نرى أنّ...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
في نهاية الأمر...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken