Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
لتلخيص ما سبق...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
إجمالاً، ...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
إجمالا...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
نستطيع أن نرى أنّ...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
في نهاية الأمر...
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken