Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Zusammenfassend...
Özetlemek gerekirse ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Zusammenfassend...
Kısacası ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Im Großen und Ganzen...
Sonuç olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Insgesamt...
Genel olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... bizi ... sonucuna götürür.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All dies deutet darauf hin, dass...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Alles in allem...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken