Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
จากที่เคยเห็นจาก...
・・・・に見られるように、・・・・
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
อย่างที่ทำนายไว้...
予想通り、・・・・
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
・・・・ということをこの統計は示している。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ตามสถิติ...
統計によると、・・・・
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
พูดอย่างสถิติ
統計的に見て、・・・・
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır