Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Это можно предположить, исходя из того, что...
...'den görülebileceği üzere ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Как можно заметить, исходя из..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Цифровые данные обнаруживают, что...
Sayılar gösteriyor ki ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... хорошо сочеталось с ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Как мы и предполагали...
Tahmin edildiği üzere ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Статистика показывает, что...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Согласно статистике...
İstatistiklere göre ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Статистиически...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır