Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Это можно предположить, исходя из того, что...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Dane te zdają się sugerować, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Цифровые данные обнаруживают, что...
Dane wykazują, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z danych wynika, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... хорошо сочеталось с ...
...był dodatnio skorelowany z...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Как мы и предполагали...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Статистика показывает, что...
Statystyki pokazują, że...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Согласно статистике...
Według statystyk...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Статистиически...
Statystycznie rzecz biorąc...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır