Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Это можно предположить, исходя из того, что...
... on nähtävissä, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Aineisto viittaa siihen, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Цифровые данные обнаруживают, что...
Luvut osoittavat, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... хорошо сочеталось с ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Как мы и предполагали...
Kuten ennustettu, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Статистика показывает, что...
Tilastot näyttävät, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Согласно статистике...
Tilastojen mukaan...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Статистиически...
Tilastollisesti puhuen...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır