Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Din faptul că...reiese...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
După cum putem observa din...,....
Jak można zauważyć na... , ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Datele par să sugereze faptul că...
Dane te zdają się sugerować, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Dane wykazują, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Z danych wynika, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Kilka godnych uwagi wyników...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...a fost corelat pozitiv cu...
...był dodatnio skorelowany z...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
După cum am anticipat,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statisticile demonstrează faptul că...
Statystyki pokazują, że...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Conform statisticilor...
Według statystyk...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Din punct de vedere statistic...
Statystycznie rzecz biorąc...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır