İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Din faptul că...reiese...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
După cum putem observa din...,....
Come si può osservare da...., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Datele par să sugereze faptul că...
I dati sembrano suggerire che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
I grafici rivelano che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Dal grafico si rende evidente che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alcuni dati degni di nota sono...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...a fost corelat pozitiv cu...
... è direttamente proporzionale a...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
După cum am anticipat,...
Come già annunciato...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistica mostra che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Conform statisticilor...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Din punct de vedere statistic...
Parlando in termini statistici...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır