Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Din faptul că...reiese...
On peut voir avec... que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
După cum putem observa din...,....
Comme il peut être vu avec..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Datele par să sugereze faptul că...
Les informations semblent suggérer que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Les chiffres révèlent que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Plusieurs résultats notables furent...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...a fost corelat pozitiv cu...
Une corrélation fut établie entre...et...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
După cum am anticipat,...
Comme prévu, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statisticile demonstrează faptul că...
Les statistiques montrent que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Conform statisticilor...
Selon les statistiques...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Din punct de vedere statistic...
Statistiquement parlant...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır