Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Din faptul că...reiese...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
După cum putem observa din...,....
Wie ... zeigt, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Datele par să sugereze faptul că...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Die Zahlen legen offen, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...a fost corelat pozitiv cu...
... korreliert positiv mit... .
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
După cum am anticipat,...
Wie prognostiziert, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statisticile demonstrează faptul că...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Conform statisticilor...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Din punct de vedere statistic...
Rein statistisch gesehen,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır