Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
Amint látható ....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
Az adatok alapján ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
Ahogy várható volt ....
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
A statisztikák szerint ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
Statisztikai szempontból ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır