İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
Come si può osservare da...., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
I dati sembrano suggerire che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
I grafici rivelano che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
Dal grafico si rende evidente che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
Alcuni dati degni di nota sono...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
... è direttamente proporzionale a...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
Come già annunciato...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
La statistica mostra che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
Parlando in termini statistici...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır