İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
It can be seen from… that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
As can be seen from…, …
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
The data would seem to suggest that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
The figures reveal that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
From the figures it is apparent that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
Several noteworthy results were…
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
The results of the present study demonstrate that…
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
...was positively correlated with…
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
As predicted, …
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
This finding is consistent with X's contention that…
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
This finding reinforces X's assertion that…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
The statistics show that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
According to the statistics…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
When one looks at the statistics, one can see that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
Statistically speaking…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır