Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
Det kan ses ud fra... at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
Figurerne afslører at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
... var absolut korreleret med...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
Som forudset,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
Statistikkerne viser at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
I følge statistikkerne...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
Statistisk set...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır