Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Din faptul că...reiese...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Amint látható ....
După cum putem observa din...,....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Az adatok alapján ...
Datele par să sugereze faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Az ábrákon látható, hogy ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...a fost corelat pozitiv cu...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Ahogy várható volt ....
După cum am anticipat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
A statisztikák szerint ...
Conform statisticilor...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisztikai szempontból ...
Din punct de vedere statistic...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır