İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
A partir de... se puede observar que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Amint látható ....
Como se puede ver en...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Az adatok alapján ...
Los datos parecen sugerir que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La figuras revelan que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Az ábrákon látható, hogy ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Varios resultados relevantes fueron...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... fue asociado positivamente con...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Ahogy várható volt ....
Como se predijo...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Las estadísticas muestran que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
A statisztikák szerint ...
Según las estadísticas,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisztikai szempontból ...
Desde el punto de vista estadístico...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır