Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Według statystyk...
Согласно статистике...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır