Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pode ser visto de/do/da...que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak można zauważyć na... , ...
Como pode ser observado em/no/na...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane te zdają się sugerować, że...
Os dados sugerem que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane wykazują, że...
A figura revela que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z danych wynika, że...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kilka godnych uwagi wyników...
Alguns números significativos foram...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...był dodatnio skorelowany z...
...foi positivamente correlacionado com...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como previsto,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statystyki pokazują, że...
As estatísticas mostram que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Według statystyk...
De acordo com as estatísticas...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statystycznie rzecz biorąc...
Estatisticamente falando...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır