İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır