Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det kan ses ud fra... at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak można zauważyć na... , ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane te zdają się sugerować, że...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dane wykazują, że...
Figurerne afslører at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z danych wynika, że...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kilka godnych uwagi wyników...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...był dodatnio skorelowany z...
... var absolut korreleret med...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som forudset,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statystyki pokazują, że...
Statistikkerne viser at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Według statystyk...
I følge statistikkerne...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisk set...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır