Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
...에서 보다시피, ...
Amint látható ....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Az adatok alapján ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Az ábrákon látható, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
예상 했던 데로, ...
Ahogy várható volt ....
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

통계자료에 따르면...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계에 의하면,
A statisztikák szerint ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계적으로 말하면,
Statisztikai szempontból ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır