Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
・・・・に見られるように、・・・・
Amint látható ....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
このデータはおそらく・・・・を示している。
Az adatok alapján ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Az ábrákon látható, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
・・・・という注目すべき結果になった。
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
予想通り、・・・・
Ahogy várható volt ....
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

・・・・ということをこの統計は示している。
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計によると、・・・・
A statisztikák szerint ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計的に見て、・・・・
Statisztikai szempontból ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır