Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... on nähtävissä, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
・・・・に見られるように、・・・・
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
このデータはおそらく・・・・を示している。
Aineisto viittaa siihen, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Luvut osoittavat, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Lukujen perusteella on selvää, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
・・・・という注目すべき結果になった。
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
予想通り、・・・・
Kuten ennustettu, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

・・・・ということをこの統計は示している。
Tilastot näyttävät, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計によると、・・・・
Tilastojen mukaan...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計的に見て、・・・・
Tilastollisesti puhuen...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır