Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır