İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Dall'osservazione dei dati si registra...
It can be seen from… that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Come si può osservare da...., ...
As can be seen from…, …
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
I dati sembrano suggerire che...
The data would seem to suggest that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
I grafici rivelano che...
The figures reveal that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dal grafico si rende evidente che...
From the figures it is apparent that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alcuni dati degni di nota sono...
Several noteworthy results were…
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
The results of the present study demonstrate that…
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... è direttamente proporzionale a...
...was positively correlated with…
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Come già annunciato...
As predicted, …
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
This finding is consistent with X's contention that…
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
This finding reinforces X's assertion that…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

La statistica mostra che...
The statistics show that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Secondo quanto emerge dalla statistica...
According to the statistics…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
When one looks at the statistics, one can see that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Parlando in termini statistici...
Statistically speaking…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır