Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

A partir de... se puede observar que...
...'den görülebileceği üzere ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como se puede ver en...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Los datos parecen sugerir que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La figuras revelan que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Con base en las figuras se puede notar que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Varios resultados relevantes fueron...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... fue asociado positivamente con...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como se predijo...
Tahmin edildiği üzere ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Las estadísticas muestran que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Según las estadísticas,...
İstatistiklere göre ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Desde el punto de vista estadístico...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır