Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

A partir de... se puede observar que...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como se puede ver en...
จากที่เคยเห็นจาก...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Los datos parecen sugerir que...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La figuras revelan que...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Con base en las figuras se puede notar que...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Varios resultados relevantes fueron...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Los resultados del presente estudio demuestran que...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... fue asociado positivamente con...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como se predijo...
อย่างที่ทำนายไว้...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Las estadísticas muestran que...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Según las estadísticas,...
ตามสถิติ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Desde el punto de vista estadístico...
พูดอย่างสถิติ
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır