Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

A partir de... se puede observar que...
Din faptul că...reiese...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como se puede ver en...
După cum putem observa din...,....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Los datos parecen sugerir que...
Datele par să sugereze faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La figuras revelan que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Con base en las figuras se puede notar que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Varios resultados relevantes fueron...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... fue asociado positivamente con...
...a fost corelat pozitiv cu...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como se predijo...
După cum am anticipat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Las estadísticas muestran que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Según las estadísticas,...
Conform statisticilor...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Desde el punto de vista estadístico...
Din punct de vedere statistic...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır