Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

It can be seen from… that…
Pode ser visto de/do/da...que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
As can be seen from…, …
Como pode ser observado em/no/na...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The data would seem to suggest that…
Os dados sugerem que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The figures reveal that…
A figura revela que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
From the figures it is apparent that…
De acordo com as figuras, é evidente que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Several noteworthy results were…
Alguns números significativos foram...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
The results of the present study demonstrate that…
Os resultados do presente estudo demostram que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The number of… has risen/fallen in correlation to…
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...was positively correlated with…
...foi positivamente correlacionado com...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
As predicted, …
Como previsto,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
This finding is consistent with X's contention that…
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
This finding reinforces X's assertion that…
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

The statistics show that…
As estatísticas mostram que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
According to the statistics…
De acordo com as estatísticas...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
When one looks at the statistics, one can see that…
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistically speaking…
Estatisticamente falando...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır