İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

It can be seen from… that…
Dall'osservazione dei dati si registra...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
As can be seen from…, …
Come si può osservare da...., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The data would seem to suggest that…
I dati sembrano suggerire che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The figures reveal that…
I grafici rivelano che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
From the figures it is apparent that…
Dal grafico si rende evidente che...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Several noteworthy results were…
Alcuni dati degni di nota sono...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
The results of the present study demonstrate that…
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...was positively correlated with…
... è direttamente proporzionale a...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
As predicted, …
Come già annunciato...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
This finding is consistent with X's contention that…
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
This finding reinforces X's assertion that…
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

The statistics show that…
La statistica mostra che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
According to the statistics…
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
When one looks at the statistics, one can see that…
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistically speaking…
Parlando in termini statistici...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır