Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır