Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

On peut voir avec... que...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Comme il peut être vu avec..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Les informations semblent suggérer que...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Les chiffres révèlent que...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Au regard des chiffres, il est clair que...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Plusieurs résultats notables furent...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Les résultats de la présente étude démontrent que...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Une corrélation fut établie entre...et...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Comme prévu, ...
كما هو متقّع، ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Les statistiques montrent que...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Selon les statistiques...
وفقاً للإحصائيّات...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Au regard des statistiques, on peut observer que...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistiquement parlant...
من الناحية الإحصائيّة
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır