İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

... on nähtävissä, että...
A partir de... se puede observar que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como se puede ver en...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aineisto viittaa siihen, että...
Los datos parecen sugerir que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Luvut osoittavat, että...
La figuras revelan que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Lukujen perusteella on selvää, että...
Con base en las figuras se puede notar que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Varios resultados relevantes fueron...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... fue asociado positivamente con...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Kuten ennustettu, ...
Como se predijo...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Tilastot näyttävät, että...
Las estadísticas muestran que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tilastojen mukaan...
Según las estadísticas,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tilastollisesti puhuen...
Desde el punto de vista estadístico...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır