Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det kan ses ud fra... at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La ciferoj malkaŝas, ke...
Figurerne afslører at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...estis pozitive korelaciita kun...
... var absolut korreleret med...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Kiel antaŭdiris,...
Som forudset,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

La statistikoj montras, ke...
Statistikkerne viser at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Laŭ la statistiko...
I følge statistikkerne...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistike parolante...
Statistisk set...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır