Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Wie ... zeigt, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
La ciferoj malkaŝas, ke...
Die Zahlen legen offen, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...estis pozitive korelaciita kun...
... korreliert positiv mit... .
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Kiel antaŭdiris,...
Wie prognostiziert, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

La statistikoj montras, ke...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Laŭ la statistiko...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistike parolante...
Rein statistisch gesehen,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır