Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır