Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
Din faptul că...reiese...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
După cum putem observa din...,....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
Datele par să sugereze faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
...a fost corelat pozitiv cu...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
După cum am anticipat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
Statisticile demonstrează faptul că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
Conform statisticilor...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
Din punct de vedere statistic...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır