Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
Pode ser visto de/do/da...que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
Como pode ser observado em/no/na...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
Os dados sugerem que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
A figura revela que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
Alguns números significativos foram...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
...foi positivamente correlacionado com...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
Como previsto,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
As estatísticas mostram que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
De acordo com as estatísticas...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
Estatisticamente falando...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır