Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
Amint látható ....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
Az adatok alapján ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
Az ábrákon látható, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
Ahogy várható volt ....
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
A statisztikák szerint ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
Statisztikai szempontból ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır