Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
...estis pozitive korelaciita kun...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
Kiel antaŭdiris,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
La statistikoj montras, ke...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
Laŭ la statistiko...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
Statistike parolante...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır