Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır