Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Wie ... zeigt, ...
Amint látható ....
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Az adatok alapján ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Die Zahlen legen offen, dass...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Az ábrákon látható, hogy ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... korreliert positiv mit... .
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Wie prognostiziert, ...
Ahogy várható volt ....
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A statisztikák szerint ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rein statistisch gesehen,...
Statisztikai szempontból ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır